Zorginstellingen hebben te maken met complexe vraagstukken. Voorbeelden zijn fusietrajecten en ketensamenwerking. Deze vraagstukken stellen hogere eisen aan de organisatie, de processen en de …
Lees verder