Onze producten

Wij ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van uw eHealth strategie op een duurzame en verantwoorde wijze. Ons doel is dat medewerkers zelf aan de slag kunnen met vraagstukken rondom het vormgeven en implementeren van de eHealth strategie en de beleidskaders voor compliance. En dat onze rol vooral is om hen daarbij te coachen en te ondersteunen.

Onze producten zijn gebaseerd op de letters QUALITY. Elke letter staat voor een product. Onze producten zijn er op gericht dat medewerkers samen snel inzicht en overzicht kunnen krijgen op vraagstukken. Hiervoor is het mogelijk om snel de keuzes inzichtelijk te krijgen en om samen besluiten te nemen.

Question

Wat is het probleem die uw cliënten en patiënten ervaren? Welke mogelijkheden zijn er om de zorg persoonlijker en beter te maken? Welke succes en faalfactoren zijn op de meest inspirerende ideeën van toepassing? Welke ideeën zijn het meest kansrijk?

eHealth CREATOR

Understand

Welke digitale innovaties zijn reeds beschikbaar om invulling aan het idee te geven? Welke digitale innovaties bieden inspiratie om het idee op te gaan pakken? Wat is er nodig om het idee te gaan realiseren? Welke digitale innovaties zijn kansrijk?

eHealth Inspiratiemodel

Assess

Aan welke eisen op het gebied van functionaliteit, kwaliteit, privacy & security en compliance moet de digitale innovatie voldoen? Wat is de evaluatie van het effect van de digitale innovatie? Aan welke eisen van de MDR moet eventueel voldaan worden?

eHealth complianceraamwerk

Learn

Wat is het strategisch belang van de digitale zorgdiensten voor de organisatie? In welke nieuwe digitale zorgdiensten moet de organisatie gaan investeren? Op welke processen moet de investering zich focussen? Welke concrete investeringen zijn nodig?

eHealth portfoliomodel

Integrate

Welke mogelijkheden zijn er om elektronisch gegevens uit te wisselen met ketenpartners en samenwerkingspartners? Welke mogelijkheden zijn er om elektronisch gegevens uit te wisselen met de digitale zorgdienst en integratie in processen?

eHealth integratiemodel

Total value

Welke aandachtsgebieden zijn van belang voor waarde gedreven gezondheidszorg? Wat is er nodig om de digitale zorgdienst op te schalen? Op welke onderdelen zijn er nog aandachtspunten? Welke acties zijn er nodig om de aandachtspunten op te pakken?

eHealth opschaalraamwerk

Ymplement

Welke normen, standaarden en wet- en regelgeving zijn van toepassing voor het opschalen van de digitale zorgdienst? Welke acties zijn er nodig om de beleidskaders te implementeren? Hoe kan de compliance met de beleidskaders gevolgd worden?

Implementatie services

Terug naar Homepage

Uw gaat terug naar de homepage.

Homepage

Meer informatie

Wij lichten graag meer toe in een vrijblijvend gesprek.

Contact