Onze mensen

Ronald de Vries

Ronald de Vries is gericht op Zorg | Innovatie | ICT. Op dit gebied is Ronald al twintig jaar werkzaam. Ronald is bekend met hoe de processen in een zorgorganisatie werken en hoe de ICT hierin functioneert. In opdrachten beweegt Ronald tussen ambitie en realiteit. Ambitie is waar de cliënten, bestuurder en de zorgprofessionals naar toe willen en hoe innovatie de gewenste organisatieverandering kan ondersteunen. Realiteit is om de organisatie en de ICT daadwerkelijk in beweging te krijgen. Door de inhoudelijke kennis van Zorg | Innovatie | ICT is Ronald goed in staat om de dialoog te voeren met medewerkers van verschillende achtergronden en op verschillende niveaus.

Bekijk LinkedIn profiel

Ben Visser

Ben Visser beschikt over 30 jaar ervaring op het gebied van ZORG en ICT. De laatste jaren is hij daarbij steeds meer gericht op het terrein van de digitale informatie transitie, en hiermee gepaard gaande verhoogde informatiebeveiliging eisen. Dit doet hij door optimaal gebruik te maken van beschikbare slimme E-Health innovatie kaders.

Ben is met name goed in staat om operationele, tactische en governance processen te overzien en met elkaar te verbinden. Dit is belangrijk om over de muren heen te kunnen kijken en aanwezige knelpunten te herkennen en te benoemen op zodanige wijze dat deze op alle organisatie levels worden begrepen. Het gaat immers over “wat is de vraag, wat moeten we doen?”. Door vervolgens op gestructureerde wijze het gesprek met elkaar aan te gaan leidt Ben u door dit proces heen. Mede hierdoor kan uw ambitie omgezet worden in (organisatie) daadkracht.

Bekijk LinkedIn profiel