Onze diensten

Advies

Een advies helpt bij het krijgen van inzicht in een vraagstuk. Op basis hiervan zijn mogelijke oplossingsrichtingen te schetsen en is een afgewogen keuze te maken.

 

Audit

Een audit helpt bij het verifiëren of de organisatie voldoet aan de zelf opgelegde eisen ter borging van de kwaliteit, de eisen van de klant, of eisen vanuit wet- en regelgeving, normen, en contracten.

 

Training

Een training heeft als doel om de vaardigheden of deskundigheid van de deelnemer te vergroten. In een training wordt naast theorie veel aandacht besteed aan het opdoen van vaardigheden.