Onze diensten

Onze diensten

eHealthQuality ondersteunt bij het vormgeven van de doelstellingen en randvoorwaarden voor de inzet van eHealth. Wij ondersteunen met een viertal diensten.

Advies

Een advies helpt bij het krijgen van inzicht in een vraagstuk. Op basis hiervan zijn mogelijke oplossingsrichtingen te schetsen en is een afgewogen keuze te maken.

Interim Management

Tijdelijk ondersteuning helpt bij het oplossen van een bemensingsprobleem. Of om ruimte te krijgen voor het bepalen welke structurele invulling het best passend is.

Assessment

Een assessment helpt bij het maken van een foto van de huidige situatie, het bepalen van het verschil ten opzichte van de gewenste situatie, en het opstellen van een actieplan.

Audit

Een audit helpt bij het verifiëren of de organisatie voldoet aan de zelf opgelegde eisen ter borging van de kwaliteit, de eisen van de klant, of eisen vanuit wet- en regelgeving, normen, en contracten.

 

Terug naar Homepage

Uw gaat terug naar de homepage.

Homepage

Meer informatie

Wij lichten graag meer toe in een vrijblijvend gesprek.

Contact