NTA7516-Veilig-emailen-in-de-zorg

Image by Muhammad Ribkhan from Pixabay

Zorggegevens veilig digitaal delen. 

Er zijn verschillende manieren om in de zorg gegevens digitaal te delen. Bijvoorbeeld via gestructureerde koppelingen tussen informatiesystemen. Dan weten we dat de gegevens bij de juiste persoon terecht komt en inhoudelijk klopt. Als er geen koppelingen zijn, dan zijn andere manieren mogelijk. Een veelgebruikte manier in de zorg om informatie op een laagdrempelige manier uit te wisselen is via email, app- en chatberichten. Zorgverleners moeten maatregelen nemen om de veiligheid van de informatie te kunnen garanderen.

De norm NTA7516

De norm NTA7516 beschrijft de eisen die worden gesteld aan veilige email. Het gaat om de waarden beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, maar ook gebruiksvriendelijkheid.

Zorgverleners

De NTA7516 is relevant voor zorgverleners. De NTA7516 beschrijft de voorwaarden waaronder er veilig gemaild kan worden en bevat concrete maatregelen aanwijzingen hoe een organisatie hiermee om kan gaan. Deze informatie is natuurlijk ook relevant voor patiënten, hun familieleden en mantelzorgers.

IT-leveranciers

De NTA7516 is ook relevant voor IT-leveranciers, die oplossingen bieden voor ‘ongestructureerde, asynchrone en ad-hoc uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie’. Bijvoorbeeld e-mail, messenger- en chatfunctionaliteiten. Leveranciers vinden in de norm de eisen waaraan hun oplossingen moeten voldoen om ingezet te kunnen worden bij het veilig en interoperabel uitwisselen van emailberichten.

Implementatiebegeleiding

eHealthQuality ondersteunt organisaties bij de implementatie van de NTA7516. Wilt u vrijblijvend meer informatie, neem dan via onderstaande button contact met ons op.

Contact