ISO22301-Business-Continuity-Management-Healthcare

Image by mohamed hassan at Pixabay

 

Wat is een calamiteit?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) omschrijft een calamiteit in de gezondheidszorg als volgt: Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

Afhankelijkheid van ICT

De afhankelijkheid van ICT in de zorg is groot geworden. Veel processen in het ziekenhuis zijn gedigitaliseerd waardoor het leveren van goede zorg zonder ICT bijna niet meer mogelijk is. De kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten kan hierbij in het geding komen.

Rapport Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad constateert in haar onderzoeksrapport dat de bewustwording van het risico op en van ICT-uitval in ziekenhuizen niet in gelijke mate is meegegroeid met de toegenomen afhankelijkheid van ICT. Om de risico’s voor patiënten beter te beheersen, is meer aandacht nodig voor het voorkomen en bestrijden van ICT-uitval en voor de gevolgen van ICT-uitval voor de veiligheid van patiënten.

ISO22301

De ISO 22301 helpt bedrijven een plan op te zetten om Business Continuity te garanderen bij eventuele calamiteiten. Het doel is om risicoverstoring van bedrijfsactiviteiten te minimaliseren. Een organisatie moet voorzorgsmaatregelen nemen en bereid zijn om zaken te continueren, ongeacht de aard van een risico. Door het implementeren van een business continuity managementsysteem kan uw organisatie met elke situatie om gaan.

Implementatiebegeleiding ISO22301

eHealthQuality ondersteunt organisaties bij de implementatie van de ISO22301. Wilt u vrijblijvend meer informatie, neem dan via onderstaande button contact met ons op.

Contact