Wat is Medmij

 

De doelstelling van Medmij.

Gedurende uw leven worden er op allerlei verschillende plekken informatie over uw gezondheid opgeslagen. MedMij heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving.

 

Er zijn verschillende locaties waar persoonlijke gezondheidsinformatie kan  staan.

Persoonlijke gezondheidsinformatie wordt opgeslagen worden bij verschillende zorgaanbieders. Denk aan ziekenhuizen, huisartsen, consultatiebureaus, gemeenten, sportscholen, apotheken, arbo organisaties, etc. Naast zorgaanbieders zijn er ook steeds meer apps en websites waar gegevens worden opgeslagen. Het overzicht op waar welke gegevens staan ontbreekt. De enige die hier het overzicht over kan houden is de consument zelf. Dit geeft de consument regie.

 

Communiceren met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders.

Het ophalen van gegevens uit de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders moet op een veilige en betrouwbare wijze gebeuren. Medmij heeft hiervoor spelregels opgesteld. Deze spelregels gelden voor apps en websites die door consumenten en patiënten worden gebruikt. En voor de zorginformatiesystemen van de zorgverlener.

 

Medmij afsprakenstelsel.

De spelregels zijn opgenomen in het Medmij afsprakenstelsel. Dit stelsel voorkomt dat elke app en website apart met elk zorginformatiesysteem van een zorgaanbieder afspraken moet maken voor het uitwisselen van gegevens.  In het stelsel staan drie soorten afspraken.

  • Over de gegevensstructuren die gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld met welke gegevensstructuur online afspraken gemaakt kunnen worden.
  • Over de beveiliging van de gegevens. Hiervoor is het noodzakelijk om te voldoen aan de NEN7510 en aanvullende Medmij voorwaarden.
  • Over de contractuele voorwaarden voor deelname aan Medmij.