Wat is een PGO

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Apps en websites die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen worden een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Binnen de PGO kunnen gebruikers online en op een veilige manier gezondheidsgegevens verzamelen, beheren en delen.

Met eigen gezondheid aan de slag

Met een PGO worden gebruikers ondersteunt om met hun eigen gezondheid aan de slag te gaan. Dit kan per persoon en per gebruiker variëren. Of je nu actief aan je gezondheid wilt werken, of te maken krijgt met een (chronische) aandoening, ziekte of allergie. En of je dit samen met zorgverleners, mantelzorgers, en familie wilt doen.

Digitale zorgdiensten

Apps en websites verschillen nog sterk van elkaar. Er zijn apps en websites die vele functionaliteiten kunnen ondersteunen. En er zijn apps en websites die een beperkt aantal functionaliteiten invullen. Op de digitale zorggids is door Patiëntenfederatie Nederland in kaart gebracht welke digitale zorgdiensten te onderscheiden zijn.

Digitale zorgdienst

Omschrijving

Online ondersteuning bij zelfzorg

Patiënten met een chronische ziekte ervaren meer regie als zij klachten leren herkennen en erkennen, controle kunnen houden en tijdig aan de bel kunnen trekken bij hun zorgverlener. Het is ondersteunend als zij zelf thuis metingen kunnen uitvoeren. En kunnen communiceren met hun mantelzorgers of familieleden.

Online medicatieoverzicht

Geen enkele zorgverlener heeft een volledig overzicht op de medicatie die iemand gebruikt. Dit heeft alleen de patiënt. Het is dan ook handig als de patiënt dit medicatieoverzicht zelf kan vullen met informatie van zorgverleners. En dit overzicht kan aanvullen met informatie over allergieën, bijwerkingen en gekochte medicatie.

Online medisch dossier inzien

Vanaf 2020 zijn zorgaanbieders verplicht om digitaal het medisch dossier beschikbaar te stellen. Nu kan dit vaak alleen via het patiëntportaal van de zorgaanbieder.

E-consult

Onder een e-consult verstaan we alle vormen van digitaal contact met jouw zorgverlener. Bijvoorbeeld via de e-mail, chat, app of patiëntenportaal.

Videoconsult

Zorgverleners kunnen naast een regulier consult in de spreekkamer, een telefonisch consult, ook een consult via een beeldverbinding doen.

Online behandeling

Online behandelingen worden via het internet voor geestelijke gezondheid aangeboden. Het gaat hier om sites of apps die je zelfstandig kan gebruiken om gratis en anoniem aan jouw geestelijke gezondheid te werken. Binnen zorginstellingen worden online oplossingen met bestaande behandelingen gecombineerd. Bepaalde onderdelen van een behandeling, zoals opdrachten maken, oefeningen doen of informatie lezen en bekijken, worden dan zelfstandig en op afstand gedaan.

Telemonitoring

Bij telemonitoring worden patiënten thuis uitgerust met meetapparatuur. Deze meetapparatuur kan gekoppeld zijn aan een app of online programma waar de waarden automatisch naartoe gestuurd worden, maar het kan ook zijn dat de patiënt handmatig de gemeten waarden in een online programma kan invullen. Metingen worden doorgestuurd naar een zorgverlener of zorgcentrale. Daar wordt de data geanalyseerd en krijgt de zorgverlener bij een verhoogd gezondheidsrisico direct een signaal. Zo kan er tijdig worden ingegrepen als er iets mis dreigt te gaan.

Online herhaalrecept aanvragen

Bij een zorgverlener of apotheek online een herhaalrecept voor langdurige medicatie aan vragen. Zo’n online herhaalrecept-service betekent dat je zelf een herhaalrecept kan samenstellen en aanvragen.

Online afspraken maken

Steeds meer huisartsen, tandartsen of ziekenhuizen bieden de mogelijkheid om via een app, website of portaal zelf een afspraak in te plannen. Je kiest zelf een dag en tijdstip waarop het je uitkomt.

Onderscheid in PGO aanbieders

Er zijn verschillende PGO aanbieders. Sommige PGO aanbieders bieden het volledige pallet aan digitale zorgdiensten aan. Andere PGO aanbieders bieden één of enkele digitale zorgdiensten aan. De verwachting is dat er de komende jaren ook andere digitale zorgdiensten aangeboden worden. En dat er meer geïntegreerde aanbieders ontstaan.