Vijf-belemmeringen-in-het-huidige-zorgstelsel-die-de-vraag-naar-eHealth-stimuleren

Over het algemeen zijn er vijf belemmeringen in het huidige zorgstelsel die de vraag naar eHealth stimuleren.

  • Stijgende zorgvraag. Er zijn in Nederland 4,5 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dit zijn voornamelijk ouderen. 1,3 miljoen mensen hebben meerdere ziekten tegelijkertijd. Mensen met een chronische ziekte hebben behoefte aan specifieke zorg, die aansluit op de persoonlijke situatie. [Bron: Nivel en ViIlans].
  • Groot gezondheidsverschil. Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. Hoogopgeleiden leven daarbij ook langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. In de afgelopen 10 jaar zijn deze verschillen tamelijk constant gebleven. [Bron: CBS].
  • Gebrek aan menskracht. Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal zijn er 425.000 extra zorgverleners nodig de komende decennia. [Bron: Windesheim].
  • Stijgende zorgkosten. Zonder ingrijpen zullen de premies voor consumenten en werkgevers in het jaar 2030 tenminste verdubbeld zijn. Dit geeft een onevenredige druk op de lonen en inkomsten van burgers.
  • Gebrekkige transparantie. Nog geen 10% van de Nederlandse zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten. Dit maakt het voor de consument lastig om te kiezen voor de beste behandeling, en waar deze te vinden is.

Deze blog is onderdeel van een blog over het opschalen van eHealth.