Vijf aanjagers stimuleren het enthousiasme voor het opschalen van eHealth

Er zijn vijf aanjagers die het enthousiasme voor het opschalen van eHealth stimuleren.

  • Stelselveranderingen. De overheid blijft sturen op het beheersen van de zorguitgaven via stelselveranderingen. Recente stelselveranderingen zijn bijvoorbeeld ambulantisering wat staat voor het afbouwbeleid van intramurale zorg. Om intramurale voorzieningen te kunnen verminderen, moeten er alternatieven worden gevonden voor vraagstukken op het gebied van wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale contacten, vrije tijd en zorg. Ambulantisering betekent vooral een andere manier van kijken naar wat iemand nodig heeft om een zo goed en normaal mogelijk leven te kunnen leiden. De intramurale voorziening wordt alleen maar ingezet als er geen (redelijke) alternatieven meer te bedenken of te organiseren zijn. [Bron: GGZ Nederland].
  • Nieuwe financieringsmogelijkheden. De collectieve voorzieningen zijn niet meer vanzelfsprekend. Zorgbestuurders zullen voor het dragen van investeringen in eHealth ook andere bronnen kunnen vinden. Ondernemen, maar dan wel met een maatschappelijke opdracht. Bijvoorbeeld door vastgoed te verhuren, of samenwerkingsverbanden met andere organisaties aan te gaan. [Bron: Skipr].
  • Opkomst nieuwe technologie. De opkomst en verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën zorgen ervoor dat digitale zorgdiensten eenvoudiger te realiseren zijn. De wereldwijde stijging in investeringen in ICT-bedrijven en start ups die zich richten op digitale innovaties voor de zorg geeft dit goed weer. [Bron: CBInsights].
  • Ecologische vernieuwing. In Nederland beschikt elk huishouden over de mogelijkheden van internet. Zowel via mobiele providers en de smarthpone, als via het vaste net van bedrade telefonie en kabeldiensten. Dit biedt ongekende mogelijkheden om de juiste zorg op het juiste moment via digitale zorgdiensten aan te bieden. Dit heeft gevolgen voor de huidige opzet, benutting en werkconcepten in gebouwen van zorgaanbieders.
  • Nieuwe toetreders. Nederland is een land waarin organisaties veel met elkaar samenwerken. Met respect en vertrouwen voor de positie van de andere organisatie. In vergelijking met Belgie en Duitsland worden in Nederland in verhouding meer gebruik gemaakt van uitbestede diensten, zoals ICT. Dit biedt meer mogelijkheden voor nieuwe toetreders om specifieke diensten aan te kunnen bieden. [Bron: DNV GL].

Deze blog is onderdeel van een blog over het opschalen van eHealth.