eHealth Transitie

De inzet van eHealth is meer dan alleen een ICT-project. eHealth maakt onderdeel uit van een transformatie naar nieuwe zorgmodellen, andere samenwerkingsvormen en werkwijzen. Zulke transformaties zijn complex.

Wij ondersteunen bij het vormgeven van de eHealth transitie in uw organisatie. Bijvoorbeeld met advies en interim management. Hierbij maken wij gebruik van een viertal producten die ondersteunen bij het onderzoeken, leren, integreren en opschalen van eHealth in uw organisatie. Kijk voor meer informatie over deze producten op de onderstaande links.

Assess

Aan welke eisen op het gebied van functionaliteit, kwaliteit, privacy & security en compliance moet de digitale innovatie voldoen? Wat is de evaluatie van het effect van de digitale innovatie? Aan welke eisen van de MDR moet eventueel voldaan worden?

eHealth complianceraamwerk

Learn

Wat is het strategisch belang van de digitale zorgdiensten voor de organisatie? In welke nieuwe digitale zorgdiensten moet de organisatie gaan investeren? Op welke processen moet de investering zich focussen? Welke concrete investeringen zijn nodig?

eHealth portfoliomodel

Integrate

Welke mogelijkheden zijn er om elektronisch gegevens uit te wisselen met ketenpartners en samenwerkingspartners? Welke mogelijkheden zijn er om elektronisch gegevens uit te wisselen met de digitale zorgdienst en integratie in processen?

eHealth integratiemodel

Total value

Welke aandachtsgebieden zijn van belang voor waarde gedreven gezondheidszorg? Wat is er nodig om de digitale zorgdienst op te schalen? Op welke onderdelen zijn er nog aandachtspunten? Welke acties zijn er nodig om de aandachtspunten op te pakken?

eHealth opschaalraamwerk

 

Terug naar overzicht

Uw gaat terug naar het overzicht van onze thema’s.

Onze thema’s

Meer informatie

Wij lichten graag meer toe in een vrijblijvend gesprek.

Contact