eHealth Strategie

 

Het zorglandschap is in beweging. De komende jaren staat de beweging centraal naar de juiste zorg op de juiste plek met de juiste informatie. De inzet van digitale innovaties is ondersteunend om dit mogelijk te maken.

Sinds 2014 wordt er mondiaal veel geïnvesteerd in Start ups die op basis van nieuwe technologieën nieuwe digitale innovaties ontwikkelen. Voorbeelden zijn apps, artificial intelligence en cloud computing. De meeste van deze nieuwe producten en diensten zijn beschikbaar voor bredere adoptie door zorginstellingen.

De komende jaren gaan organisaties meer en meer gebruik maken van deze diensten en hierop hun processen en business modellen aanpassen. Wij helpen u in het vertalen van uw strategische ambitie naar een visie op eHealth, een eHealth strategie en een eHealth plan.

Onze aanpak is gebaseerd op zes stappen die in onderlinge samenhang of zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. De zes stappen worden ondersteund door onze producten die special gericht zijn op eHealth. Kijk voor meer informatie over deze producten op de onderstaande links.

Question

Wat is het probleem die uw cliënten en patiënten ervaren? Welke mogelijkheden zijn er om de zorg persoonlijker en beter te maken? Welke succes en faalfactoren zijn op de meest inspirerende ideeën van toepassing? Welke ideeën zijn het meest kansrijk?

eHealth CREATOR

Understand

Welke digitale innovaties zijn reeds beschikbaar om invulling aan het idee te geven? Welke digitale innovaties bieden inspiratie om het idee op te gaan pakken? Wat is er nodig om het idee te gaan realiseren? Welke digitale innovaties zijn kansrijk?

eHealth Inspiratiemodel

Assess

Aan welke eisen op het gebied van functionaliteit, kwaliteit, privacy & security en compliance moet de digitale innovatie voldoen? Wat is de evaluatie van het effect van de digitale innovatie? Aan welke eisen van de MDR moet eventueel voldaan worden?

eHealth complianceraamwerk

Learn

Wat is het strategisch belang van de digitale zorgdiensten voor de organisatie? In welke nieuwe digitale zorgdiensten moet de organisatie gaan investeren? Op welke processen moet de investering zich focussen? Welke concrete investeringen zijn nodig?

eHealth portfoliomodel

Integrate

Welke mogelijkheden zijn er om elektronisch gegevens uit te wisselen met ketenpartners en samenwerkingspartners? Welke mogelijkheden zijn er om elektronisch gegevens uit te wisselen met de digitale zorgdienst en integratie in processen?

eHealth integratiemodel

Total value

Welke aandachtsgebieden zijn van belang voor waarde gedreven gezondheidszorg? Wat is er nodig om de digitale zorgdienst op te schalen? Op welke onderdelen zijn er nog aandachtspunten? Welke acties zijn er nodig om de aandachtspunten op te pakken?

eHealth opschaalraamwerk

Terug naar overzicht

Uw gaat terug naar het overzicht van onze thema’s.

Onze thema’s

Meer informatie

Wij lichten graag meer toe in een vrijblijvend gesprek.

Contact