De impact van Medmij voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers

 

De juiste zorg op de juiste plek met de juiste informatie

De komende jaren zet de digitalisering van de zorg verder door. Zorgaanbieders gaan meer samenwerken om nieuwe diensten te leveren. Met als doelstelling om de juiste zorg op de juiste plek met de juiste informatie te kunnen leveren. Om dit te bereiken zetten zorgaanbieders digitale zorgdiensten in. Voorbeelden zijn: online ondersteuning bij zelfzorg, online medicatieoverzichten en e-consults. Dit vergroot het aanbod van apps en websites voor de patiënt. Consumenten en patiënten gaan daarom de vraag stellen om een overzicht te hebben op de (digitale) zorgdiensten die zij afnemen, de zorgaanbieders die hierbij betrokken zijn, en de medische informatie die gedeeld wordt.

 

De doelstelling van Medmij 

Medmij heeft als doelstelling om de gegevens voor de patiënt en consument in één PGO te laten samenkomen. Dit zorgt ervoor dat de digitale zorgdiensten die patiënten en consumenten afnemen kunnen communiceren met hun PGO en met de zorginformatiesystemen van hun zorgaanbieders. Door Medmij wordt het vraagstuk voor het elektronisch delen van medische gegevens hanteerbaar. Er ontstaat duidelijkheid over de gegevensstructuren waarmee gegevens gedeeld kunnen worden. Dit voorkomt dat zorgaanbieders zelf hiervoor oplossingen en gegevensstructuren hoeven te definiëren.

 

De impact van Medmij voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers

De groeiende behoefte van consumenten en patiënten om de regie over hun medische gegevens te krijgen heeft impact voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers. Voor zorgaanbieders is de impact dat hun ICT meer mogelijkheden moet ondersteunen om elektronisch en veilig gegevens te delen met digitale zorgdiensten en PGO’s. En als ICT-leveranciers willen bijblijven en groeien in deze nieuwe markt, dan zullen zij moeten voldoen aan het Medmij afsprakenstelsel. Dit stelsel heeft onder andere als eis dat er voldaan moet worden aan de NEN7510.

 

De eHealth strategie wordt voor zorgaanbieders belangrijk

Zorgaanbieders zullen met hun ICT moeten inspelen op de groeiende behoefte die door Medmij ontstaat. Om meer mogelijkheden te ondersteunen om elektronisch en veilig gegevens te delen met digitale zorgdiensten. Een eHealth strategie kan helpen bij het beantwoorden van vragen, als:

  • Welke van onze leveranciers van zorginformatiesystemen gaan voldoen aan de eisen van Medmij?
  • Hoe gaan wij gegevens uit zorginformatiesystemen delen? Gaat dit via elk zorginformatiesysteem apart, of is er een verbindende tussenlaag nodig? Hoe gaat een verbindende tussenlaag eruit zien?.
  • Welke apps en websites worden door de eigen organisatie gebruikt in het zorgproces? Voldoen deze apps en portalen aan Medmij?
  • Zijn er apps en websites in eigen beheer ontwikkelt? Slaan deze apps en websites gegevens op? Moeten deze apps en websites voldoen aan Medmij?

 

Informatiebeveiliging wordt voor ICT-leveranciers belangrijk

De ontwikkeling van de juiste zorg op de juiste plek met de juiste informatie geeft voeding aan Startups om nieuwe digitale zorgdiensten te ontwikkelen. Dat is een creatief proces waarbij het lastig is om meteen te voldoen aan de eisen van het afsprakenstelsel van Medmij. Het verwerken van de gegevensstandaarden is nog wel te doen, maar voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging is iets wat vaak pas in een latere fase ingevuld kan worden. Toch is het goed om hier al vroeg over na te gaan denken. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een Startup in aanbestedingstrajecten al vroeg buiten spel wordt gezet en niet kan groeien.

 

Wij ondersteunen zorgaanbieders en ICT-leveranciers.

Vanuit eHealthQuality ondersteunen wij zorgaanbieders bij het voldoen aan de eisen van eht afsprakenstelsel van Medmij. Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button.

Contact