Digitale innovaties in de zorg gericht op preventie

Preventieve zorg is gericht op het voorkomen of beperken van schade aan de gezondheid. Preventieve zorg staat door de grote stelselveranderingen in de belangstelling. Organisaties gaan de zorg anders organiseren om preventieve zorg te kunnen leveren. Hiervoor is innovatie nodig. Nieuwe technologie is één van de manieren om te innoveren. In de Verenigde Staten wordt volop geïnvesteerd in Startups die zich richten op digitale innovaties voor de zorg. Hieronder worden een zestal opkomende digitale innovaties gericht op preventieve zorg beschreven. Daarbij hanteren we de term platform wat staat voor de combinatie van nieuwe technologieën zoals big data, cloud technologie, digitale medische apparatuur, personalized medicine, en mobile health apps waar de digitale innovaties gebruik van maken.

Digitale innovatie #1: Zorgcoördinatie platform

Een zorgcoördinatie platform helpt patiënten, zorgverleners, en familie om patiëntgedrag te volgen tussen de bezoeken aan de dokter door. Hiervoor worden op een Zorgcoördinatie platform verschillende functionaliteiten aangeboden. Voorbeelden zijn veilige berichtenuitwisseling, medicatie voorschrijven, persoonlijke zorgplannen, persoonlijke voorlichting, automatische herinneringen en waarschuwingen, en het betrekken van familie en vrienden bij de behandeling.

Digitale innovatie #2: Zorgprotocol platform

Een zorgprotocol platform maakt gebruik van algemene en bewezen klinische protocollen gericht op het behandelen van een ziekte. Deze protocollen worden op het platform omgezet in eenvoudige en toegankelijke zorgplannen die de patiënt kan begrijpen en hanteren. Een patiënt legt op basis van het zorgprotocol zelf vast welke acties het onderneemt om de ziekte onder controle te krijgen en te houden. Hiervoor worden op het platform verschillende functionaliteiten aangeboden zoals training, dieet, en modules gericht op de specifieke ziekte die de patiënt heeft.

Digitale innovatie #3: Online behandelplatform

Een online behandelplatform helpt mensen met psychische problemen om deze te beheersen en te behandelen. Een online behandelplatform is gericht op het matchen van vraag en aanbod en bevat vier kernfunctionaliteiten.

  • Mensen kunnen via online tools zelf vaststellen of zij een probleem hebben en of behandeling hen kan helpen.
  • Mensen op basis van persoonlijke behoeften en voorkeuren verbinden met zorgprofessionals.
  • Mensen helpen bij het maken van afspraken en follow up.
  • Uitkomsten meten en delen met patiënten en zorgverleners.

Digitale innovatie #4: Comorbiditeit behandelplatform

Bijna 1 op de 3 patiënten met een medisch probleem heeft last van comorbiditeit. Dit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt. Dit gebeurt in het algemeen met het gelijktijdig hebben van lichamelijke, geestelijke en vaak de daaropvolgende sociale problemen bij een persoon. Op een comorbiditeit behandelplatform werken huisartsen en gedragspsychologen samen om aan een patiënt een behandelplan aan te bieden. Het platform bevat tools waarmee de patiënt zijn stoornissen of aandoeningen kan beheersen en behandelen.

Digitale innovatie #5: Remote intelligentieplatform

Deze platformen maken gebruik van biosensoren en medische apparatuur bij de patiënt. Op basis van de medische condities van de patiënt worden de benodigde biosensoren en medische apparatuur geselecteerd. Bijvoorbeeld de opvolging van bloedsuikerspiegel bij suikerziektepatiënten met een glucosemeter. De patiënt wordt via het platform op afstand gemonitord. Verzamelde data wordt geanalyseerd en tegen vooraf gedefinieerde risicogrenzen aangehouden. De patiënt en de behandelende zorgverleners worden alleen gealarmeerd als de medische condities van een patiënt buiten de ingestelde risicogrenzen komt.

Digitale innovatie #6: Apps gericht op preventie

Een laatste ontwikkeling die we hier beschrijven is het ontstaan van specifieke applicaties gericht op preventie. Bijvoorbeeld een applicatie gericht op het coachen van overgewicht bij kinderen. Of een app met een link naar een voedingsdeskundige voor persoonlijk dagelijks advies en het bereiken van persoonlijke doelstellingen.