Bron: Youtube, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, december 2015.

De vierde industriële revolutie

De technologische ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Op vele fronten vinden technologische vernieuwingen plaats. Voorbeelden van technologische trends in de gezondheidszorg zijn Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence en Robotics. De stroomversnelling gaat de komende jaren leiden tot de vierde industriële revolutie. Deze revolutie zorgt voor een verandering van alle sectoren, waaronder de gezondheidszorg.

Zorg in 2022

We kunnen niet voorspellen hoe de zorg in 2022 er precies uit gaat zien. Maar dat het anders gaat worden, durf ik wel te zeggen! Bij het volgen van de wereldwijde ontwikkelingen in de gezondheidszorg zie ik vijf domeinen van digitale innovaties die de zorg veranderen. Deze domeinen geven een beeld hoe de zorg er in 2022 uit gaat zien.

Domein 1. Platformen voor zorgcoördinatie

In de huidige zorg komt de patiënt voor zorg naar de instelling toe. Soms duurt het een paar weken voordat er een afspraak gemaakt kan worden. Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Eenmaal weer thuis kan het voorkomen dat een patiënt niet veel meer weet van wat er gezegd is. De platformen voor zorgcoördinatie streven ernaar dat de zorg betekenisvol wordt voor de patiënt. Doordat de zorg tussen de bezoeken door in de thuisomgeving plaats vindt. Zo kan de patiënt de regie krijgen over zijn/haar behandeling en is deze meer betrokken bij de behandeling. Het positieve effect hiervan is dat er minder specialistische opnames in de zorg nodig zijn.

Domein 2. Platformen voor intelligente zorg

In de huidige zorg worden de klachten van de patiënt onderzocht, vindt er een diagnose plaats en wordt het behandelplan opgesteld. Gegevens worden binnen één instelling opgeslagen in afzonderlijke applicaties. Het gevolg hiervan is dat al deze gegevens uit de verschillende instellingen niet of lastig te combineren zijn. Platformen voor intelligente zorg streven ernaar dat patiëntgegevens in datameren tussen zorginstellingen beschikbaar komen. Door het combineren van gegevens van vele patiënten uit meerdere zorginstellingen is de kwaliteit van alle behandelingen te verbeteren. En wordt de besluitvorming wat het beste is voor de patiënt eenvoudiger.

Domein 3. Platformen voor de zorgconsument

Consumenten worden mondiger en verwachten dat zorg overal en altijd geleverd kan worden. Wearables en digitale biosensoren maken alles meetbaar. Platformen voor de zorgconsument spelen in op deze ontwikkelingen. Deze platformen ondersteunen consumenten bij het stellen van een diagnose en kunnen adviseren als er gespecialiseerde zorg nodig is. Zo kan een beschikbare zorgprofessional in de buurt gevonden worden. Consultatie kan via zorg op afstand of via een bezoek aan huis. De platformen richten zich zowel op psychische als medische zorg. Desgewenst wordt medicatie voorgeschreven en door de apotheek bij de consument thuis bezorgd.

Domein 4. Platformen voor zelfmanagement

We hoeven  niet meer naar de dokter om advies te krijgen over hoe onze gezondheid ervoor staat en hoe we deze kunnen verbeteren. De nieuwe technologie wordt steeds beter. Eerst was er de opmars van fitness apps en fitness wearables. Nu is er de opmars van onder andere digitale biosensoren. Deze geven inzicht in onze leefstijl waardoor we beter in staat zijn om gezond te leven. De door onszelf verzamelde gegevens slaan we op in een Persoonlijk Gezondheidsdossier. Hierin slaan we ook de gegevens op die zorginstellingen van ons verzamelen. Gedragsverandering is moeilijk. Daarom kunnen we via de app een beroep doen op persoonlijke coaching. Bijvoorbeeld bij afvallen of meer bewegen. Wearables met digitale biosensoren helpen ook bij het zelfstandig verbeteren van onze psychische gezondheid. Bijvoorbeeld door stressreductie en beter slapen.

Domein 5. Platformen voor bevolking gezondheidsmanagement

Het wordt ook Healthcare 3.0 genoemd. Werken aan een goede gezondheid begint al op jonge leeftijd. Door gezond te eten en te bewegen kunnen problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Problemen zijn ook te relateren aan de sociale en fysieke omgeving, en de sociale netwerken waar je aan deelneemt. Door profiling zijn problemen vroegtijdig te voorspellen. DNA sequencing is een voorbeeld hiervan. Door de opkomst van big data, artificial intelligence en wearables wordt het ook mogelijk om populaties van de bevolking te profilen. Bijvoorbeeld op het niveau van wijken in een stad. Omdat het oplossen van de problemen op latere leeftijd veel geld kost, is de verwachting dat met bevolking gezondheidsmanagement de kosten van de zorg structureel te verlagen zijn.

Industriële revolutie of zeepbel

De mensen die al wat langer in de ICT werkzaam zijn kunnen zich nog wel de dot.com bubble van 1997 tot voorjaar 2000 herinneren. In deze periode steeg het aantal bedrijven met een focus op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen gebaseerd op de nieuwe internettechnologie. Ook nu is er vanaf begin 2014 een stijging van het aantal bedrijven met een focus op het ontwikkelen van digitale innovaties voor de zorg. Er veel geld geïnvesteerd waardoor er ook nu weer geluiden opgaan dat dit zal leiden tot een luchtbel. Maar net als dat de opkomst van internet en mobiele technologie ons leven heeft verandert, gaat de vierde industriële revolutie ons leven wederom veranderen.