Nieuwe technologie

Negen trends gericht op nieuwe technologie voor de de zorg

Sinds 2012 is er in de Verenigde Staten een stijging van 300% aan kapitaalinjecties in Startups die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologie. Hieronder volgen negen trends op het gebied van nieuwe technologie. Deze gaan innovaties in de zorg ondersteunen.

Empowered patiënt icoonEmpowered patiënt

Gewapend met meer kennis over hun levensstijl nemen consumenten meer regie in wanneer zij gebruik willen maken van een zorgorganisatie en hoe de zorg geleverd moet worden.

Digitale medische apparatuur en domotica

Digitale medische apparatuur en Domotica

Nieuwe technologie zorgt voor het verbeteren van medische apparatuur. Er zijn allerlei innovaties op dit gebied te melden.

Telemedicine icoon

Telemedicine

Zorgorganisaties gebruiken nieuwe technologieën, sociale platformen en datasystemen om informatie uit te wisselen tussen patiënten, zorgprofessionals en medische apparatuur.

Personalized medicine icoon

Personalized medicine

Het doel van personalized medicine is om voor het behandelen van een ziekte een persoonlijk behandelplan op te stellen. Dit plan is gebaseerd op persoonlijke patiëntgegevens zoals iemands DNA, leefstijl, leeftijd, geslacht en omgeving.

Bevolking gezondheidsmanagement icoonBevolking gezondheidsmanagement

We weten dat onze persoonlijke DNA onze persoonlijke gezondheid vormt. Maar er zijn nog drie andere belangrijke factoren. Deze zijn persoonlijke sociale factoren, sociale omgevingsfactoren en fysieke factoren.

Cloud computing

Cloud technologie.

De ontwikkeling van cloud technologie gaat verder. De verwachting is dat organisaties bewuster gaan kiezen waar ze welke gegevens en software gaan plaatsen.

Robo-revolutie

Robo-revolutie.

Robotten kunnen meer en meer. In de toekomst zullen robots taken van mensen over kunnen nemen.

Healthcare analytics/Big Data

Healthcare analytics Big dataNieuwe technologie zorgt voor een infrastructuur waarmee gegevens vanuit meerdere bronnen in het Healthcare ecosysteem te verzamelen zijn. Het maakt niet uit of dit interne of externe bronnen zijn zoals een EPD of een app. Gegevens kunnen gestructureerd, semigestructureerd of ongestructureerd zijn. De nieuwe technologie zorgt ervoor dat de verzamelde gegevens direct geanalyseerd worden. Analyses helpen bij het verbeteren van de zorg aan patiënten, de operationele bedrijfsvoering, het uitvoeren van researchprojecten, het ondersteunen van bevolking gezondheidsmanagement en zelfs het realtime monitoren van de informatiebeveiliging.

Empowered patiënt

Patiënten worden gemotiveerd om door draagbare en mobiele technologie en door deelname aan sociale communities zelf diagnoses te maken en hiermee naar een dokter te stappen. Patiënten zijn beter voorbereid om tijdens een doktersbezoek mee te praten over het beste behandelplan. Patiënten worden consumenten. Gewapend met meer kennis over hun levensstijl nemen consumenten meer regie over wanneer zij gebruik willen maken van een zorgorganisatie, welke zorgorganisatie dit moet zijn, of zij hiervoor extra willen betalen en hoe de zorg geleverd moet worden.

Digitale medische apparatuur en domotica

Nieuwe technologie zorgt voor het verbeteren van medische apparatuur. Er zijn allerlei innovaties op dit gebied te melden. Van een eenvoudig apparaat om patiënten te motiveren om op een dag een bepaalde hoeveelheid water te drinken (voorbeeld Obili) tot geavanceerdere medische apparatuur (bijvoorbeeld om zelf in de thuisomgeving een dialyse uit te voeren). Medische apparatuur is net als elk ander apparaat tegenwoordig digitaal en te verbinden met internet. Domotica helpt de patiënt om binnenshuis op een veilige wijze te leven.

Telemedicine

Zorgorganisaties gebruiken nieuwe technologieën, sociale platformen en datasystemen om informatie uit te wisselen tussen patiënten, zorgprofessionals en medische apparatuur. Hierdoor is een op de persoonlijke omstandigheden afgestemd behandelplan mogelijk waarbij zorg op meerdere plaatsen te leveren is. Complexere zorg op centralere plaatsen en minder complexe zorg dichter bij huis. Veilige netwerken geven de mogelijkheid aan zorgprofessionals om elkaar om advies te vragen over ziektebeelden die buiten de eigen expertise vallen.

Personalized medicine

Het doel van personalized medicine is om voor het behandelen van een ziekte een persoonlijk behandelplan op te stellen. Dit plan maakt is gebaseerd op persoonlijke patiëntgegevens zoals iemands DNA, leefstijl, leeftijd, geslacht en omgeving. Nieuwe technologie heeft een cruciale rol bij het realiseren van het doel. Zoals DNA sequencers, biobanken, supercomputers en analyse software. Het geeft de mogelijkheid om onverwachte oplossingen op medische problemen te vinden. Oplossingen waar de huidige behandelprotocollen nog geen antwoord op geven.

Bevolkings gezondheidsmanagement

Persoonlijke sociale factoren zijn onder andere opleiding en inkomen. Sociale omgevingsfactoren zijn onder andere criminaliteitscijfers en het welzijn van de buurt. Fysieke factoren zijn onder andere of je vrij kan wandelen in de buurt, of er gezond eten wordt verkocht en of er zware industrie gevestigd is. Deze factoren kunnen op directe of indirecte wijze onze gezondheid beïnvloeden. Deze gegevens worden nog beperkt verzameld en gecombineerd met medische gegevens van inwoners. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om deze gegevens op andere wijzen te verzamelen en te analyseren. Bijvoorbeeld via mobiele apps. En om meer preventief te handelen.

Mobile Health Apps

Draagbare en mobiele technologieën helpen mensen om eigen gedrag te volgen en keuzes voor een gezondere levensstijl te maken. Gecombineerd met nieuwe game technologieën worden gebruikers gemotiveerd om gaandeweg veranderingen in de eigen gezondheidstoestand te maken. Het effect van deze aanpak is een gezondere bevolking die minder afhankelijk is van de inzet van medewerkers van een zorgorganisatie.

Cloud technologie

Cloud computing icoonDe verwachting is dat organisaties bewuster gaan kiezen waar ze welke gegevens en software gaan plaatsen. Bijvoorbeeld deels in een publieke cloud, deels in een private cloud, deels op eigen machines, deels op machines van commerciële leveranciers. Een vraagstuk die ook gaat spelen is de inzet van open source software. Een aantal jaren geleden werd er nog lachend gekeken naar de inzet van open source software. Maar de verwachting is dat de komende jaren open source software gericht ingezet gaat worden.

Robo-revolutie

RoRobo-revolutie icoonbotten kunnen meer en meer. In de toekomst zullen robots taken van mensen over kunnen nemen. Het Nomura Research Institute (NRI) heeft recent een onderzoek gedaan naar 600 banen met als conclusie dat wel 40% van deze banen door robots uit te voeren zijn. Een belangrijke beperkende factor is of een baan uit complexere taken bestaat en/of een hoog sociaal component heeft.We verwachten in de zorg nog geen brede inzet van robots. Maar de komende jaren zal hier meer onderzoek naar gedaan gaan worden.

Meer weten?

Als uw meer wilt weten over de trends rondom nieuwe technologie dan kunt u Ronald de Vries volgen op Flipboard. Hier verzamelen wij in overzichtelijke magazines vele artikelen die verschijnen over Startups en nieuwe technologie.