Digitale innovatie zet CIO in spagaat

Zorg heeft ervaring met Enterprise applicaties

De afgelopen jaren hebben organisaties in de zorg veel ervaring opgedaan met de implementatie en het beheer van Enterprise applicaties. Voorbeelden van Enterprise applicaties zijn ERP en EPD. En ook nu hebben veel organisaties dergelijke grote projecten nog onderhanden. Het voordeel voor deze organisaties is dat er veel kennis en ervaring in de markt beschikbaar is om implementatie en beheer succesvol vorm te geven.

Digitale innovaties brengen onzekerheid

In mijn vorige post schreef ik over de vijf domeinen van digitale innovaties die zorg gaan veranderen. De geanalyseerde Start ups richten zich vooral op de zorgverlening buiten de bestaande muren van ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit zorgt voor technologische en organisatorische onzekerheid.

  • De technologische onzekerheid wordt veroorzaakt door vragen als; Gaat de nieuwe technologie werken? Gaan zorgprofessionals er mee werken? Is het kwalitatief bewezen? Kunnen we het integreren?
  • De organisatorische onzekerheid wordt veroorzaakt door vragen als; Krijgen we de nieuwe vaardigheden die nodig zijn onder de knie? Kunnen we deze nieuwe markt betreden? Krijgen we de benodigde financiële vergoeding om de investering te doen?

De paradoxale praktijk van de CIO

We staan aan de vooravond van de digitale transformatie in de zorg. Dit zet de CIO voor de uitdaging om zowel de aandacht te richten op betrouwbaarheid als op adaptiviteit. Het geeft de CIO het gevoel te moeten opereren vanuit een spagaat. Zowel focussen op betrouwbaarheid als op adaptiviteit lijkt paradoxaal. De een is kop en de ander is munt. De twee staan op gespannen voet met elkaar. Beide benaderingen vragen om een andere aanpak.

Twee kanten van dezelfde medaille

Bij adaptiviteit past een aanpak gebaseerd op innovatie en creativiteit. Bij betrouwbaarheid past een aanpak gericht op planvorming en ontwerp. Deze ontwikkeling wordt ook door internationale adviesbureaus onderkend. Gartner noemt dit bijvoorbeeld in een recente publicatie heel treffend bimodel IT. Hieronder staat het model van Gartner weergegeven.

Gartner bimodeltable

Bron: Gartner, Bimodel table.

De zorg is niet onbekend met het sturen op twee modellen

Er zijn al zorginstellingen die bimodaal sturen. Het is geen nieuw fenomeen. Een verschijningsvormen die ik recent tegenkwam is een ICT-organisatie die stuurt op Enterprise applicaties en stabiliteit. En een afdeling of programma in dezelfde organisatie die stuurt op het vormgeven van EHealth en innovatie, gecombineerd met een living lab.

De komende periode gaan we meer organisaties zien die op zoek gaan naar praktische handvatten voor het hanteren en integreren van de tegengestelde krachten. Maar voorlopig zal digitale innovatie de CIO nog in een spagaat zetten.