Zorg informatiemanager

Zorginstellingen hebben te maken met complexe vraagstukken. Voorbeelden zijn fusietrajecten en ketensamenwerking. Deze vraagstukken stellen hogere eisen aan de organisatie, de processen en de informatievoorziening. Hogere eisen die leiden tot aanpassingen in de informatievoorziening. Om de veranderingen in goede banen te leiden is regie nodig.

Regie op de informatievoorziening is de verantwoordelijkheid van de informatiemanager. Dit is een vrij nieuwe functie in de zorg. Veel zorginstellingen worstelen met de positionering van de informatiemanager. Valt de informatiemanager bijvoorbeeld onder de Raad van Bestuur of onder de Manager Bedrijfsvoering? Of zit de informatiemanager in de Raad van Bestuur? Hoe gaat de informatiemanager samenwerken met de ICT-afdeling? Heeft de informatiemanager een adviserende of ook een managementrol? De vragen verschillen per zorginstelling en zijn mede afhankelijk van de veranderingen die in de informatievoorziening nodig zijn. Het is een onderwerp die nog vaak de bestuurstafel gaat passeren.