Digitale innnovaties

Zorgorganisaties geven jaarlijks veel geld uit aan ICT. Deze uitgaven gaan vooral naar de ICT-Infrastructuur en het EPD. Er blijft hierdoor minder geld over voor digitale innovaties. Deze trend moet veranderen. Er zijn nieuwe technologiepartijen die de gezondheidszorg als markt kiezen. Deze partijen investeren veel geld in digitale innovaties waardoor de kans groot is dat deze ontwrichtend gaan werken op de heersende bedrijfsmodellen.

Uitgaven aan de ICT-infrastructuur en het EPD hebben weinig verandering in het bestaande bedrijfsmodel van zorgorganisaties tot gevolg. Het doel is vooral om betere zorg te leveren met een hogere kwaliteit en patiëntveiligheid. En met het verbeteren van het bestaande bedrijfsmodel is natuurlijk niets mis.

De Verenigde Staten zijn wereldleider op het gebied van de productie van medische technologieën en zijn tevens ’s werelds grootste afnemer van deze producten. Naar schatting is de omvang van de markt in de Verenigde Staten 40% procent van de totale medische technologie industrie wereldwijd. Een groot gedeelte van deze producten wordt geëxporteerd. Bron: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Grotere en kleinere technologiebedrijven in de Verenigde Staten richten zich op het ontwikkelen van digitale innovaties voor de gezondheidszorg. Voorbeelden van deze technologiebedrijven zijn Google, Apple, Microsoft, IBM, WebMD, Dispatch Health en Kareo. Zij storten zich op de ontwikkeling van onder andere smartphone apps, mobiele diagnostische medische apparatuur, cloud EMD’s voor patiënten en artsen en Big data. Er ontstaan platformen die al deze digitale innovaties in de huiselijke omgeving met elkaar verbinden.

Patiënten krijgen met deze nieuwe digitale platformen de mogelijkheid om de eigen gezondheid beter te sturen en te behandelen. Door de continue stroom aan data die de platformen leveren kan een deel van de zorg op afstand geanalyseerd en geleverd worden. Namelijk daar waar patiënten wonen, werken, leren, sporten en spelen. Zorg anywhere en anytime.

De verwachting is dat de nieuwe digitale innovaties ontwrichtend gaan werken op de bestaande bedrijfsmodellen van zorgorganisaties. En de verwachting is ook dat deze innovaties binnen enkele jaren naar Nederland komen. Voor het opdoen van ervaring met deze nieuwe digitale innovaties is ruimte binnen het bestaande ICT budget nodig. Ruimte die bijvoorbeeld kan ontstaan door minder geld te besteden aan de ICT-infrastructuur en het EPD.