Ziekenhuis EPD platform

Ziekenhuizen zijn in meer of mindere mate bezig met het optimaliseren van het bestaande EPD of het implementeren van een nieuw EPD. Een overeenkomst hierbij is het streven om het EPD te centraliseren en te standaardiseren. Ziekenhuizen die heel voortvarend zijn doen daarbij ook een rationalisatie van de applicaties en koppelingen. Bijvoorbeeld terug van 500 naar 300 applicaties. Dat ruimt lekker op.

Ik heb een teleurstellend bericht voor wie denkt dat het ziekenhuis er dan weer een paar jaar tegen aan kan. Een trend is de toename van het gebruik van tablets, smartphones en apps door artsen. Zij verwachten ook zo te kunnen werken met het ziekenhuis EPD, en vragen dit ook aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis EPD wordt door deze trend een platform. Gebruik van de gegevens in het platform gaat in de nabije toekomst meer en meer met behulp van apps op tablets en smartphones plaatsvinden.

Een app is een applicatie. De software moet beheerd, onderhouden en gekoppeld worden om er toegevoegde waarde uit te halen. We kunnen niet meer zonder een gecentraliseerd en gestandaardiseerd ziekenhuis EPD. Net als een besturingssysteem op een computer wordt het ziekenhuis EPD een platform.