Digitale innovatie in zorgorganisaties mist een strategie

Zorgorganisaties onderkennen het belang van digitale innovatie. Zorgorganisaties geven meer geld aan digitale innovatie uit en hebben strategische samenwerkingsverbanden met leveranciers. Maar het toepassen van digitale innovatie voor het vernieuwen van de strategie gaat nog langzaam. De vaak genoemde oorzaak in artikelen op het internet is het gebrek aan veranderkracht om een innovatie op te schalen in de zorgorganisatie. De werkelijke reden is volgens Gary P. Pisano dat innovatie in organisaties een strategie mist.

Zorgorganisaties werken regelmatig een strategie uit. Strategie is het vaststellen van de doeleinden van de organisatie en het aangeven van wegen en middelen waarlangs de organisatie haar doeleinden wil verwezenlijken. Bron: Rudy Kor. De ICT-afdeling krijgt in het strategieproces vaak de verantwoordelijkheid om alert te zijn op mogelijkheden om nieuwe digitale innovaties in te zetten binnen de eigen zorgorganisatie. Logischerwijs selecteert de ICT-afdeling de digitale innovaties die aansluiten bij de wegen en middelen waarlangs de organisatie haar doeleinden wil realiseren. Er ontstaat zo een Informatiebeleid die de Strategie van de zorgorganisatie ondersteunt.

De keerzijde van deze aanpak is dat waardevolle kansen voor echte innovatie onderbenut blijven. Het risico dat voorgenomen innovaties niet van de grond komen neemt toe. Innovaties worden dan niet in gebruik genomen. Wil een zorgorganisatie echt succesvol zijn in het toepassen van digitale innovatie dan heeft de organisatie een innovatiestrategie nodig. Een innovatiestrategie is het resultaat van een samenhangende set van processen en structuren die bepalen hoe de organisatie zoekt naar nieuwe problemen en oplossingen, ideeën vertaalt naar zorgconcepten en productontwerpen, en de projecten selecteert die geld moeten krijgen. Zorgorganisaties besteden hier nog te weinig aandacht aan. Hierdoor is het onduidelijk hoe het budget toegekend wordt aan de verschillende initiatieven en ontbreekt het binnen de organisatie aan een echt innovatief klimaat.

Digitale innovatie in zorgorganisaties mist een strategie. Voor het toepassen van digitale innovatie hebben zorgorganisaties een innovatiestrategie nodig. Zo voorkomt de organisatie dat waardevolle kansen voor echte innovatie onderbenut blijven.