Een nieuwe EPD implementatie kost veel geld. De vraag is of dit altijd nodig is. Als de toekomst van de leverancier onzeker is dan is het antwoord vaak ja. Maar als de organisatie ontevreden is over de ondersteuning van het EPD dan is het goed om de waarom vraag te stellen. De oorzaak ligt waarschijnlijk niet bij de leverancier maar bij de organisatie zelf. Gebruikers hebben te weinig kennis van het EPD. Ze kunnen de werking van het EPD niet afstemmen op de behoeften van de organisatie.In de EPD selectiefase wordt een gedegen analyse van de processen en behoeften gemaakt. In de implementatiefase worden de behoeften door de key-users onder tijdsdruk en onder leiding van implementatieconsultants vertaald naar de mogelijkheden van het EPD. In de opleidingsfase focust de training voor de gebruikers vooral op hoe het EPD werkt. Er is weinig aandacht voor de visie van wat de organisatie met het EPD wil bereiken. Als het EPD eenmaal in gebruik is, dan komen er regelmatig nieuwe gebruikers die het EPD niet kennen. Vaak wordt aan deze gebruikers niet meer uitgelegd wat de visie van de organisatie op het gebruik van het EPD is. Er wordt alleen verteld hoe het EPD werkt.

De vraag is of een nieuwe EPD implementatie de oplossing is. Herimplementatie is ook een optie. Hierbij is een aanpak nodig die niet ICT-gericht is, maar gebaseerd is op het ondersteunen van hoe de organisatie wil werken. Na de implementatie van het EPD is het werk niet klaar. Zorgorganisaties moeten blijven investeren in het doorontwikkelen van hun EPD door gebruikers de tijd te geven om het EPD te leren kennen en alle mogelijkheden te gebruiken.

Leveranciers hebben de taak om klanten hierop te wijzen en om niet te accepteren dat ondeskundige gebruikers met hun product werkt. Het is de taak van de leverancier om de organisatie te begeleiden bij het goed gebruiken van de mogelijkheden van het EPD. Opleiden is niet alleen een knoppencursus, maar oprecht verdiepen in de visie van de organisatie op het gebruik van het EPD.