Wij ondersteunen bij vraagstukken rondom eHealth strategie, eHealth transitie en eHealth compliance.

Contact

Waarde gedreven gezondheidszorg

Het huidige zorgstelsel in Nederland heeft te maken met een aantal belangrijke vraagstukken. Er zijn vooraanstaande instituten en geleerden die onderzoek naar deze vraagstukken doen. Zij vormen een belangrijke inspiratiebron om tot een duurzame verbetering van de zorg te komen. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld grote stelselveranderingen doorgevoerd en worden vernieuwingsthema’s opgepakt om het Nederlandse zorgstelsel duurzaam te verbeteren.

Enthousiasme voor het opschalen van eHealth.

Volgens Nictiz is eHealth de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. eHealth biedt nieuwe mogelijkheden om invulling te geven aan de vernieuwingsthema’s door de zorg beter en persoonlijker te organiseren voor cliënten en patiënten.

Kwaliteit is bij het opschalen van eHealth belangrijk.

Het snel bereiken van resultaten op het gebied van eHealth is voor organisaties belangrijk, maar de zorg moet veilig en van hoge kwaliteit blijven. De toekomst van organisaties is hierdoor mede afhankelijk van de wijze waarop ze hun digitale zorgdiensten ingevoerd krijgen.

Onze opdrachtgevers hebben belang bij digitale zorgdiensten.

Onze opdrachtgevers zijn zowel zorginstellingen als leveranciers van digitale zorgdiensten. Onze opdrachtgevers zijn bezig invulling te geven aan de vraag hoe de volgende stap op het gebied van digitale zorgdiensten eruit gaat zien. En hoe deze volgende stap op een duurzame en verantwoorde wijze gezet kan worden.

Zie voor meer informatie over onze thema’s de onderstaande buttons.

Onze diensten en producten

Voor onze opdrachtgevers leveren wij verschillende diensten en producten. Ons doel is dat medewerkers zelf aan de slag kunnen met vraagstukken rondom het vormgeven en implementeren van de eHealth strategie en de beleidskaders voor compliance. En dat onze rol vooral is om hen daarbij te coachen en te ondersteunen. Onze diensten variëren van assessments, advies, tot interim management. Onze producten zijn er op gericht dat medewerkers samen snel inzicht en overzicht kunnen krijgen op vraagstukken. Hiervoor is het mogelijk om snel de keuzes inzichtelijk te krijgen en om samen besluiten te nemen. Kijk op onderstaande links voor meer informatie.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Wat zijn uw voordelen?

U weet welke digitale zorgdiensten u de komende jaren gaat vormgeven en implementeren voor uw cliënten en patiënten. Uw medewerkers zijn zelf in de lead waardoor er synergie en verbinding rondom de eHealth strategie is. U heeft overzicht op alle benodigde beleidskaders voor compliance bij het implementeren van uw eHealth strategie. U heeft het vertrouwen dat u kunt laten zien hoe u op een duurzame en verantwoorde wijze invulling geeft aan de implementatie van uw eHealth strategie. Zowel naar uw eigen organisatie en stakeholders, als naar uw cliënten en patiënten. Dit zorgt voor synergie en verbinding bij de implementatie van digitale zorgdiensten.